Advent is afgeleid van het latijn adventus dat 'komst, er aan komen' betekent. Letterlijk betekent Advent: God komt naar ons toe. Advent is de voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de geboorte van Jezus wordt herdacht en zijn wederkomst wordt verwacht. Zo leven wij in de Advent naar het kerstfeest toe, opdat Jezus, Immanuel God-met-ons, ook in ons eigen leven geboren mag worden. We maken ons hart klaar om hem te ontvangen.

In de kerk staat in deze periode een adventskrans. Daar staan vier kaarsen op. Iedere zondag van de Advent wordt er een kaars ontstoken. We zien uit naar de komst van Jezus, het Licht der wereld. Hoe meer kaarsen van de adventskaarsen branden, hoe meer licht er is, hoe dichter het kerstfeest nabij is. Het paarse lint door het groen geslingerd, symboliseert bezinning en inkeer.

Wij wensen elkaar een gezegende Adventstijd.

kaarsen met blad