U kunt uw kind aanmelden voor de doop via de aanvraagformulier. Dit formulier moet u samen met uw handkaart (bewijs van inschrijving) en de handkaarten van de peten, meenemen naar het spreekuur: woensdag 17.00 – 18.30 uur en vrijdag 11.00 – 13.00 uur.

De doopfont in de Koningskerk

Wat u moet weten?

Om uw kind te kunnen dopen moet één van de ouders belijdenis hebben afgelegd. (uitzonderingen zijn mogelijk). Ook van de ouders verwachten wij dat zij bij zijn met het betalen van de kerkelijke bijdrage. De kerkelijke bijdrage is minimaal € 15,00 per persoon per maand. Vóór de doop moet de kerkelijk bijdrage in orde zijn.

Doopgetuigen of peten

Een dopeling mag maximaal vijf peten hebben. De peten moeten belijdend- en betalend lid zijn van een christelijke kerk. Dat betekent dat ze belijdenis (of vormsel bij de Roomskatholieke Kerk) hebben afgelegd en bij zijn met het betalen van de kerkelijke bijdrage.

Doopcatechese

Voor de doop voert de dominee een aantal gesprekken met de dopeling (kinderen vanaf 6 jaar mogen deelnemen aan het gesprek), ouders en peten. Daarin worden o.a. de achtergronden en de betekenis van de doop besproken. De doopcatechese omvat 3 avonden en is verplicht voor ouders en peten.