De soos is een kring van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland en bestaat uit broeders en zusters die minimaal de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt. De soosleden komen vrijwel iedere zondag na de eredienst bij elkaar in één van de benedenruimte van het kerkcentrum. In principe kan iedereen lid worden van de soos, echter vanwege de beperkte ruimte en samenstelling van de groep, kunnen er eisen worden gesteld.

Doel

Het doel van de soos is een spontane en gezellige ontmoeting en daar waar nodig, ondersteunen van het werk van de kerk

Activiteiten

  • Het beoefenen van de koorzang
  • Napraten over de eredienst als geheel en in het bijzonder de preek
  • Van gedachten wisselen over geloofsonderwerpen en maatschappelijke vraagstukken
  • Ondersteunende taken verrichten bij bijzondere activiteiten in de gemeente; bijvoorbeeld bij concerten, bazaar, oogstfeest, jubilea en andere evenementen
  • Organiseren van bezinningsweekenden.

Historie

In 2000 was er, geheel spontaan, een kleine groep zusters en broeders die na de kerkdienst op zondag langer dan gebruikelijk bij elkaar bleven in de Tuinzaal. Onder het genot van een kopje koffie bespraken zij o.a. de preek, haalden herinneringen op uit swietie Sranan en zongen liedjes. Kortom het was een reuze gezellig, waardoor ongemerkt soms uren verstreken. Later heeft deze groep zich, in overleg met dominee Rudi Polanen, verplaatst naar de SOOS. En sinds die tijd zitten zij vrijwel elke zondag beneden, in de soos.