Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marc. 9:24

Hier kunt u verschillende aanvraagformulieren als een pdf-bestand downloaden voor het aanvragen van o.a. een dankdienst, huwelijksinzegening  of doopdienst bij de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland.

Hier kunt u verschillende aanmeldingsformulieren als een pdf-bestand downloaden voor het aanmelden bij diverse kringen in de koningskerk zoals lidmaatschappen of abonnementen bij de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad en Flevoland.

Hier kunt u reserveringsformulieren als een pdf-bestand downloaden voor het reserveren van zalen en kaarten voor concerten.

Hier kunt u de folder met informatie over de klachtencommissie en de klachtenformulier downloaden.