De Zomerbode nr. 2, mei-september 2022 

Voorbladpaasbode2022web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: Hij geeft ons moed, kracht en geloof
 • Bijbelstudie: De verhouding tussen kerk en overheid in bijbels perspectief
 • Geschiedenis van de EBG

NIEUWS

 • Van de Oudstenraad
 • Flevo Nieuws
 • Van de ledenadministratie
 • Vrienden van de Koningskerk
 • Start enquête >> Is alles nog naar wens in de EBG Amsterdam-Stad en Flevoland? <<

OVER MENSEN

 • Verantwoordelijkheid
 • Pasen betekent voor mij…
 • Een dankbetuiging
 • Kennismaking met…

EN OOK…

 • Kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  maart t/m mei 2022
 • Filmvertoning >>Het Ware Offer<<
 • De Bazaar 2022
 • Een reizende tentoonsteling
 • Een paasrecept

De redactie

G. Alwart, G. Blokland, R. Cabenda, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.