Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

1 Kor. 16:14

Coloures of God 2011

The Colours Of God is een Gospelgroep binnen de Evangelische Broedergemeente Amsterdam -- Stad en Flevoland. In 2002 namen enkele jonge catechisanten het initiatief weer een “jongerenkoor” te starten. Samen met enkele oud-leden van The Jams ontstond “The Colours of God”. Bij de start stond het koor onder leiding van Paul Hessen, maar sedert september 2004 wordt het koor gedirigeerd door Maureen Koenders.

ImmanuelkerkkoorHet Immanuel Kerkkoor is een christelijk gemengd koor van de Koningskerk te Amsterdam, die zich ten doel stelt om mensen door middel van zang tot geloof te brengen. Zij tracht dit te bereiken door het opluisteren van kerkdiensten. Het koor wordt geleid door de heer E.Uiterloo als dirigent. Wij oefenen elke donderdag van 19.30 uur tot 22.00 uur in een van de zalen van de Koningskerk.