ImmanuelkerkkoorHet Immanuel Kerkkoor is een christelijk gemengd koor van de Koningskerk te Amsterdam, die zich ten doel stelt om mensen door middel van zang tot geloof te brengen. Zij tracht dit te bereiken door het opluisteren van kerkdiensten. Het koor wordt geleid door de heer E.Uiterloo als dirigent. Wij oefenen elke donderdag van 19.30 uur tot 22.00 uur in een van de zalen van de Koningskerk.

Repertoire

Het repertoire bestaat uit gospels, spirituals, anitrie singi, koralen, en andere geestelijke liederen.Deze liederen worden vierstemmig in het nederlands, duits, engels, surinaams en russisch voorgedragen. Het koor zingt buiten de erediensten in de Koningskerk, ook bij andere gelegenheden zoals concerten, troostdiensten, belijdenissen, verjaardagen en bruiloften.

Het kerkkoor Immanuel

Organisatie

Het bestuur van het koor bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Mevrouw M.Mossel-Breeveld, voorzitter
  • De heer I.Tevreden, penningmeester
  • Mevrouw J.Helstone, secretaris
  • Mevrouw R.Lo Asioe, commissaris (2e penningmeester)
  • Mevrouw M.Walker, commissaris (PR)

Korenfestival

Koortreffen in Duitsland

Om de twee jaar wordt ook deelgenomen aan het Korenfestival van de Evangelische Broedergemeente. Dit koortreffen vindt telkens plaats op een andere lokatie binnen Duitsland of Nederland. De organisatie ligt dan in handen van de lokale gemeente. Dit is een erg leuk evenement. Het koor oefent een aantal dagen met verschillende EBG-koren uit heel Nederland en Duitsland, een aantal van tevoren gekozen liederen. Ondertussen maken we dan kennis met onze broeders en zusters uit de andere zustergemeenten. Het hoogtepunt is daarna de uitvoering van de liederen die geoefend zijn, die meestal op een toplocatie ter plaatse ten gehore wordt gebracht. Dit gebeurt dan onder grote belangstelling van de lokale inwoners.

Contact

Voor vragen en meer informatie over het kerkkoor kunt u terecht bij kerkkantoor of via het emailadres: .