Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

1 Kor. 16:14

De ruimten in de Koningskerk van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland is in de eerste plaats bedoeld voor het eigen gemeentewerk. In de overige tijd kunnen diverse ruimten in het kerkcentrum ook verhuurd worden aan, met name leden van de Evangelische Broedergemeente en leden van de Raad van Kerken (RvK) in Nederland. Verhuur aan groepen uit andere godsdiensten of geheime orden vindt niet plaats.

Officiële trouwlocatie

Het stadsdeel Amsterdam-Oost heeft vanaf 1 april 2012, de Koningskerk als officiële trouwlocatie aangewezen.De Oudstenraad had dit verzoek bij het stadsdeel ingediend, omdat verscheidene huwelijksparen hierom hadden gevraagd.

Zaalreservering en huurtarieven

Voor zaalreserveringen en informatie over de huurtarieven kunt u contact opnemen met het kerkkantoor.

Boekingen

Huuraanvragen en reserveringen dienen zo vroeg mogelijk - ten minste drie weken vóór de feitelijke huurdatum - bij het kerkkantoor van de Koningskerk te worden ingediend. Het kerkkantoor beantwoordt de aanvraag over het algemeen binnen een week na indiening. In geval van uitvaarten gebeurt dat binnen 24 uur. zie ook de informatie aanvraag uitvaartdienst.

Huurvoorwaarden

Verhuur vindt plaats op voorwaarden en volgens de regels waarmee de huurder zich schriftelijk akkoord verklaart. De Oudstenraad van de EBGA en Flevoland kan te allen tijd een aanvraag weigeren. Dans en dansmuziek zijn niet toegestaan. De ruimten kunnen van maandag tot met zaterdag vanaf 9:30 uur en uiterlijk tot 22:00 uur worden gehuurd. Zondagen zijn geen reguliere verhuurdagen, maar de mogelijkheid is wel aanwezig. Neem hiervoor contact op met het kerkkantoor.

De witte kerkzaalOp de begane grond in het kerkcentrum, bevinden zich naast de grote kerkzaal ook nog 2 ruime zalen die voor verschillende activiteiten kunnen worden gebruikt. De zalen zijn goed toegankelijk voor rolstoelbezitters. Een invalidetoilet is aanwezig. De tuinzaal kan vanwege de vele voorzieningen (o.a. keuken met buffet) gebruikt worden voor verjaardagsfeesten en recepties. Deze ruimte is ook uitermate geschikt als oefenruimte voor grote koren.

Trap naar SouterrainIn de souterrain van het kerkcentrum bevinden zich 3 zalen die geschikt zijn voor bijeenkomsten, vergaderingen of eventueel oefenruimte voor kleine koren.

De soos is met haar barvoorziening behalve voor bijeenkomsten ook uitermate geschikt voor het vieren van een gezellige verjaardag.