Alles wat u doet, moet u met liefde doen.

1 Kor. 16:14

De Evangelische Broedergemeente

Om een goed beeld te krijgen van de situatie eerst iets over de organisatie van onze gemeente. Hoewel de Evangelische Broedergemeente bisschoppen heeft, is zij beslist geen episcopale kerk waar het bisschoppelijk gezag het hoogste woord spreekt. De enige kerkrechteiijke bevoegdheid van de bisschoppen is dat zij de predikanten ordenen.

De oudstenraad

De Oudstenraad en de predikanten zijn samen verantwoordelijk voor de leiding en beheer van de gemeente. Zij staan als zodanig onder toezicht van het Provinciaal Bestuur en zijn aan het Provinciaal Bestuur verantwoording verschuldigd.

Raad van Bijstand E.B.G. Flevoland

De Raad van bijstand Flevoland is een zelfstandige werkgroep, die zorgt voor de voortgang van het gemeentewerk in Flevoland. Zij heeft echter een beperkte bevoegdheid omdat de algehele beslissingsbevoegdheid bij de oudstenraad ligt. De leden worden niet gekozen via verkiezingen, zoals bij de oudstenraad het geval is.