Een kind word gedooptEen kind wordt geboren, een nieuw leven begint. Een bijzondere ervaring. Een wonder dat ons raakt. Een geschenk van God, dat ons leven verandert. Met de doop leggen mensen hun vreugde over het nieuwe leven, maar ook hun angsten en twijfels in de handen van God. Zij vertrouwen erop dat de liefde van God hun kind een leven lang zal begeleiden.

Deze liefde is voor hen het belangrijkste dat zij hun kind op de levensweg mee kunnen leven

Doop bij jongeren en volwassenen

Ook jongeren of volwassenen vragen om de doop. Zij hebben de zelfde redenen: zij zoeken naar een passende invulling van hun dagelijks leven die bij hen past. Zij verlangen naar liefde en barmhartigheid, hoop en vertrouwen in de toekomst, vergeving, verzoening en troost. Deze zaken zijn in het dagelijks leven niet rechtstreeks zichtbaar of beschikbaar. Wij kunnen ze ontvangen uit de handen van God.

jongerendoop

De belofte

De doop kan niet voorkomen dat we in ons leven met zorgen en ellende te maken krijgen. Echter, in de doop ontvangen we de belofte, dat wij gedragen worden door de liefde van God, wat er ook gebeurt. Deze belofte blijft het hele leven lang overeind.

De doopdienst

In de doopdienst van de EBG neemt de bijeengekomen gemeente het gezin van de dopeling en de dopeling zelf in haar midden op. In het gesprek tussen voorganger en gemeente herinneren zij elkaar aan de grondslagen van de doop.

Naast de woorden uit de evangelie van Mattheüs (Mattheüs 28, 18-20) waren van begin af de woorden van de apostel Paulus van groot belang. Zij verbinden de doop op een bijzondere manier met de mens Jezus Christus: met zijn aardse leven dat eindigde aan het kruis en met zijn nieuw leven dat met de opstanding begint.

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding.

(Romeinen 6, 3-5)