logo EBGDe penningmeester, vaak geholpen door een vrijwilliger, is belast met het bijhouden van de financiële administratie. De EBGA is een grote gemeente, dus het bijhouden van de administratie is een tijdrovend werk.

Bankzaken

ING bankrekeningnummer NL54 INGB 0000 1592 92
RABO bankrekeningnummer NL24 RABO 0303 4148 47

Overmakingen graag o.v.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad te Amsterdam

De kerkelijke bijdrage

Met de regelmatige kerkelijke bijdrage maken onze leden het werk van onze gemeente mogelijk. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid voor ons werk. Daarom zijn de financiële bijdragen belangrijk. Wij geloven daarin dat God wil, dat onze gemeente blijft bestaan en blijft groeien. Wij weten dat Hij dit ook middels de financiële bijdrage van onze leden tot stand brengt.

U kunt snel en gemakkelijk uw kerkelijke bijdrage overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

kerkelijkebijdrageon

U kunt ook uw kerkelijke bijdrage zelf overmaken op onze bankrekening: NL54 INGB 0000 1592 92 onder vermelding van het doel van uw betaling. Voor de penningmeester is het meest eenvoudige als iedere lid elke maand via een automatische overschrijving hieraan voldoet

U kunt behalve uw kerkelijke bijdrage ook uw bijdrage voor de kerkbode á € 15,00 overmaken (als dat nog niet gebeurd is) of andere bijdragen aan de kerk.

De gevolgen voor een lid als die niet voldoet aan de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt zijn:

  1. Hij/Zij zal worden aangesproken door de predikant of penningmeester. Doch het blijft een beslissing van het lid om wel of niet te voldoen aan de verplichtingen.
  2. Bij het kiezen van een Oudstenraadslid of Synodelid mogen alleen contribuerende leden stemmen. Het lid die in gebreke is mag dus niet stemmen.
  3. Bij het aanvragen van huisdiensten, huwelijk of andere hoogtijdiensten zal gekeken worden of het desbetreffende lid wel heeft voldaan aan de verplichtingen. Zo niet, dan geldt een commercieel tarief voor deze diensten.

Kasfunctie

Als een lid besluit om de kerkelijke bijdrage niet via een automatische overschrijving te voldoen, dan bestaat nog de mogelijkheid om per kas te betalen tijdens de kantoortijden. Om de collectes af te handelen is er zondag ook een kassier aanwezig.

Nog vragen?

Als u vragen hierover heeft of meer wilt weten, aarzel niet uw vraag te mailen naar: .