Raad van Bijstand E.B.G. Flevoland

De Raad van bijstand Flevoland is een zelfstandige werkgroep, die zorgt voor de voortgang van het gemeentewerk in Flevoland. Zij heeft echter een beperkte bevoegdheid omdat de algehele beslissingsbevoegdheid bij de oudstenraad ligt. De leden worden niet gekozen via verkiezingen, zoals bij de oudstenraad het geval is.

De leden van de Raad van Bijstand Flevoland zijn:

  • De heer K. Wijntuin
  • Mevrouw A. de Jongh (voorzitter)
  • Mevrouw U. Landburg
  • Mevrouw M. Grot
  • Mevrouw M. Spier

Algemene emailadres Raad van Bijstand: