Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marc. 9:24

KONINGSKERK GESLOTEN

Sinds een aantal weken vieren we geen kerkdiensten meer in de Koningskerk en Flevoland. Ook alle dankdiensten hebben wij moeten afzeggen, vanwege de maatregelen van de overheid in verband met het coronavirus. Alleen uitvaartdiensten vinden plaats, zij het in een zeer beperkte mate. Dat doet ons als Oudstenraad en predikanten pijn. Want de EBG is een gemeente waarin het samen zijn en samen vieren centraal staan. Daarom voelen we het gemis aan gemeenschap nu juist zo sterk. Aan de andere kant zijn wij ervan overtuigd dat God de Heer ons ook nu niet in de steek laat. Hij kent ons allen en houdt van een ieder van ons.

Telefonische bereikbaarheid

Wij willen ook nu voor u zijn en daarom willen wij u erop attenderen dat onze predikanten alle dagen van maandag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 12:00 uur en van 17:00 uur tot 18 uur via het telefoonnummer 020 694 2888 voor u bereikbaar zijn. Schroom niet om te bellen voor uw kleine vragen en grote zorgen.

Aanmelden toezending bemoedigingen

Onze predikanten verzenden in deze tijd regelmatig bemoedigingen als audioboodschappen via de whatsapp of de email. Velen van u kennen deze al. U kunt u zich alsnog hiervoor telefonisch aanmelden via tel.nr. 020 694 2888 of via de email . Geef dan uw 06-nummer (voor whatsapp) door of uw emailadres.

Online kerkdiensten

Op deze website vindt u elke zondag ook digitale kerkdiensten, gepresenteerd door een van onze predikanten. Alle kerkdiensten en evenementen zijn tot nader order afgelast. Dus na de belijdenisdienst, de Stille Week en Pasen ook alle geplande doopdiensten en de bazaar. Wij bereiden ons al nu op de herstart voor. Zodra dat kan, zullen wij het jaarrooster vernieuwen en u allen spoedig over e.e.a. informeren.

Collecte en Gift
Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte of een donatie.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte en uw gift overmaken via onderstaande knoppen. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knopgiftdon

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met hartelijke groeten,

Ds. Martin Theile en Ds. Tobias Immanuel Buchholz