ster

 

God zegt: Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft.

Openbaringen 21:6

lijn4
kerstwenssterlijn4

kerststal1

De kerkzaal met zittende mensen kerkgebouw in amsterdam kindjongerenup3 De witte kerkzaal

Dagteksten van de EBG

Maandag 10 december 2018

U wil ik prijzen, mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven.

Ps. 63:5

Paulus schrijft: Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.

1 Tim. 2:1