Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.

Marc. 9:24

HERSTART KERKDIENSTEN

De kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland zijn weer gestart per 1 juli 2020. Als u hieraan wilt deelnemen, moet u zich wel vooraf inschrijven. U mag dan alleen naar de kerk komen, als u een bevestiging hebt ontvangen, want het aantal plaatsen is nog altijd beperkt. Maar wie op een zondag niet mag komen, wordt wel op de lijst van de daaropvolgende zondag geplaatst.

Aanmelding kerkdiensten Koningskerk Amsterdam

Per email:
Via de telefoon (alleen ma/wo/vr van 10 tot 13 uur): 020 694 2888
De regels en procedures in verband met herstart kerkdiensten Koningskerk in coronatijd kunt u als een pdf downloaden.

Aanmelding kerkdiensten Flevoland

Per email:
Via de telefoon (alleen ma/wo/vr van 10 tot 13 uur): 06 4780 6217
De regels en procedures in verband met herstart kerkdiensten Flevoland in coronatijd kunt u als een pdf downloaden.

Online kerkdiensten

De kerkdiensten in de Koningskerk worden tevens online uitgezonden. Als u niet naar de kerk kan komen, kunt u deze op zondag om 10.30 uur live via onze site www.ebga.nl volgen. Of ook daarna.

Telefonische bereikbaarheid

Het kerkkantoor in de Koningskerk is bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Telefoon: 020 694 2888.

Onze predikanten kunt u als volgt bereiken:
Ds. Martin Theile: 020 694 2888 (m.u.v. maandag).
Ds. Tobias Immanuel Buchholz: 036 20 60 444 (m.u.v. donderdag).

Collecte en Gift
Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte of een donatie.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte en uw gift overmaken via onderstaande knoppen. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knopgiftdon

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Met hartelijke groeten,

Ds. Martin Theile en Ds. Tobias Immanuel Buchholz