De bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) is in 2009 opgezet ter bescherming van de kerkzalen en de daar op dat moment aanwezige personen. De BHV-ers geven eerste hulp (EHBO) als dat nodig mocht zijn, bestrijdt kleine branden, alarmeert en evacueert personen. Als er een calamiteit zich voordoet komen zij meteen in actie en nemen de nodige maatregelen in afwachting van professionele hulp. Een ieder is verplicht de aanwijzingen van deze personen op te volgen. De BHV-ers zijn herkenbaar aan hun groene jasje met als opschrift op de achterzijde "BHV". Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersonen in de Oudstenraad, de heer Stanley Eind en mevrouw Wilma Wielkens.