De Paasbode nr. 1, februari - april 2017

voorbladpaasbode2017web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

 

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: Vrouwen, Engelen, Discipelen
 • Het verhaal van Levi: de kruisiging van Jezus
 • De zeven kruiswoorden van Jezus
 • Bijbelstudie: over vrouwen in de Bijbel
 • Wereldgebedsdag: 3 maart, 24 uur een keten van gebed wereldwijd
 • Uniteitsgebedswacht: 24 maart, samen 24 uur bidden

NIEUWS

 • Van Oudstenraad en predikanten
 • 30 jaar Paasconcert: 17 april in de Koningskerk,
  aanvang 14:30 uur
 • Bazaar 2017: 28 mei Koningskerk, aanvang 12:00 uur

OVER MENSEN

 • Vrouwen over vrouwen in de Bijbel
 • AnitriBromtji: een fan van de zondagsschool
 • Dankbetuigingen

EN OOK…

 • De kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  3 maart t/m 21 mei 2017
 • Het bureau van de penningmeester
 • Voor uw agenda
 • De Kidsbode
 • Een selectie van fotomomenten

De redactie

G. Alwart, E. Bijnoe, G. Blokland, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel en K.Wijntuin.

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.