Overdenking: ds. Tobias Buchholz
Organist: Br. Vincent Benjamin
Ouderling van dienst: Br. Reno Leeuwin
Zang: Zr. Jacqueline Helstone, Zr. Bienvenida Williams en Zr. Sheila Kléberg

Collecte en Gift

Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte of een donatie.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte en uw gift overmaken via onderstaande knoppen. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knopgiftdon

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.