Zondag van de Drie-eenheid

Preek: Ds. Martin Theile
Bijbellezing: Zr. Judith Heide
Orgel: Br. André Potter
Woord voor de kinderen: Zr. Letitia Uitenwerf
Voor zondagsschool materiaal over het 2e kwartaal 2020:  Website Vertel het maar
Zang: Maritsa Walker, Dorothee Theile, Marcel Derby, Armand Keisrie, Marlon Marcet.
Montage film: Armand Keisrie