Jezus Christus zegt: 'Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen.'

Joh. 6:37

Hier staan algemene informatie over de koningskerk

Algemene informatie over de koningskerk

Hier staan de contactgegevens van de interne medewerkers

Informatie over de administratieve dienstverlening in de Koningskerk

U begrijpt dat door de grote aantal geregistreerde leden (4000) en door de vele activiteiten in het kerkcentrum er veel administratief werk verzet moet worden. Dit werk wordt gedaan door de penningsmeester en een aantal vrijwilligers.

Informatie over de aanvraag van verschillende diensten bij EBGA en Flevoland

Algemene informatie over EBG Flevoland

Hiet staat informatie over de gemeentewerk binnen EBG Amsterdam-Stad en Flevoland

Informatie over de werkgroepen binnen de Koningskerk
Selecteer een actueel onderwerp uit de onderstaande lijst, kies vervolgens een nieuws artikel om te lezen.
Hieronder vindt u actuele informatie over activiteiten binnen de EBGA en Flevoland

BoekenHieronder staat informatie over boeken, cd's en dvd's die na de kerkdienst op zondag bij de boekentafel te verkrijgen zijn. Op zondag na de dienst wordt de boekentafel wisselend bezet. Wij verkopen allerhande kaarten, bijbels en boeken voor jong en oud. Er zijn ook bijbels voor slechtzienden verkrijgbaar. Gezangboeken, posters, kalenders.
Wisselend aanbod in grote lijnen. Naast alles wat we te bieden hebben, staan wij ook open voor nieuwe ideeen.

Kies uit de onderstaande lijst één van de FAQs onderwerpen, selecteer vervolgens een FAQ om te lezen. Indien u een vraag heeft welke niet in deze sectie staat verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.
Informatie over groepen die activiteiten ontplooien binnen EBGA-Stad en Flevoland

Jesus zei:
Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.

Matheus 19:14

De organisatiestructuur

De Zondagsschool functioneert rechtstreeks onder de Oudstenraad, die ook verantwoordelijk is voor de aanname en scholing van nieuwe zondagsschool medewerkers. Er is vanuit de oudstenraad een vertegenwoordig(st)er binnen de zondagsschool, die als contactpersoon fungeert. Zie ook de organogram die u als pdf bestand kan downloaden.

Leiding jeugdactiviteiten

Het team (Together Everyone Achieves More!) heeft als motto: elk lid heeft van de Heer specifieke talenten meegekregen die hij of zij kan gebruiken voor het kinderwerk. Gelukkig zijn die uiteenlopend, want zo vullen we elkaar prachtig aan. Telkens weer mogen we die vreugde met de kinderen delen en sinds we de bezinningsweekenden houden is er echt zuster- en broederschap binnen het team ontstaan. We delen zogezegd in elkaars leven en de betrokkenheid op de kinderen is enorm gegroeid.

De leiding jeugdwerk

De leiding bestaat momenteel uit 15 personen, bestaande uit 11 zusters en 4 broeders verdeeld over de verschillende groepen.

  • Benjamin
  • Talitha
  • Timotheus

Ouderdag

Ieder jaar hebben we een ouderdag met een zangdienst rond een bepaald thema. Hierin kunnen de ouders zien wat wij wekelijks doen en wordt het jaarprogramma gepresenteerd. De ouders/verzorgers reageren iedere keer weer enthousiast en ook de kinderen doen prima mee. Wij vinden het een handige manier om de ouders beter te leren kennen en dat resulteert in een lichte groei van de zondagsschool.

Bezinningsweekend

Studerende mensen

Jaarlijks houdt de leiding een bezinningsweekend. Op een geïsoleerde plek maken we tijd voor bijbelstudie, bidstonden en lofprijs. Daar staan wij o.a. ook stil bij ons persoonlijk geloofsbeleving en hoe wij de kinderen kunnen helpen bij het ontwikkelen van hun geloofsleven. Dat doen wij op verschillende manieren aan de hand van workshops. De creativiteit vindt een uitlaatklep in handenarbeid, sport en spel, en lange wandelingen waarin je elkaar toch beter leert kennen. Elkaar aanvaarden in liefde en geduld is iets waar we dan het hele jaar door profijt van hebben. ‘t Is dan alsof wij een extra zegen van de Here ontvangen. Voor de meeste van ons is dit zeer productief.

Teamtraining

Ieder jaar volgen wij trainingen bij de Evangelische Alliantie in Veenendaal. Middels bijbelstudies, drama en zang leren we hoe wij onze creativiteit kunnen gebruiken in onze dienst naar de kinderen toe. Dat doen we nog steeds. In het komende jaar hopen we ook in onze gemeente regelmatig meer bijbelstudies te mogen volgen.

Jaarprogramma

Ons jaar loopt parallel aan het kerkelijk rooster. Naast de feestdagen als Oogst- en Kerstfeest, Pasen, Pinksteren, Moeder- en Vaderdag en Bazaar, vullen wij de overige zondagen in met thema’s en zangdiensten. Gedurende het jaar worden er ook andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. In januari 2006 bezochten wij het Bijbels museum. Daaraan voorafgaand werd er op de zondagsschool aandacht besteed, aan het thema dat in het museum behandeld werd. Aan het eind van het jaar maken wij een uitstapje.

 

Help mee aan de opbouw van het Jeugdwerk in de Koningskerk !

Drie biddende kinderenWij zijn een groeiende gemeente en daardoor komen er ook steeds meer kinderen naar onze kerk. Vooral tijdens de hoogtijdagen komt de zondagschoolleiding soms handen te kort. Daarom hebben wij behoefte aan nieuwe collega's voor de kleintjes, maar ook voor de tieners. Houdt u van kinderen, bent u Christen en bijbels onderricht, heeft u uw geloofsbelijdenis al afgelegd, kunt u goed werken in een team, bent u flexibel en kunt u ongeveer één zondag in de maand voor de kinderen reserveren? MELD U ZICH DAN AAN!! bij de Oudstenraadslid, zr. Rieke Te Vrede. We zullen U met open armen verwelkomen. U kunt ook een afspraak maken om tijdens een nevendienst op een zondag met een zondagschoolleid(st)er mee te lopen en te proeven hoe wij het doen.Twijfelt u nog? Wel, bid er dan voor en geloof dat God u Zijn Wil openbaren zal. Gewoon doen! Wij, de zondagsschoolleiding en kinderen, wachten op u met ogen vol liefde.

Informatie over vaste activiteiten in de koningskerk
Informatie over de verschillende koren binnen de Koningskerk

De koningskerk biedt naast de regelmatige kerkdiensten op zondag ook aan haar leden, particulieren en bedrijven, de mogelijkheid om de vele ruimtes binnen het kerkcentrum te huren tegen betaalbare prijzen. Bij speciale gelegenheden (b.v. uitvaartdiensten, bruiloften) kan men naast het huren van de aparte ruimtes ook de kerkzaal in combinatie met de diverse nevenruimten tegen een speciale uurtarief huren. Deze staan in het tarievenoverzicht, die u als pdf (60 kb) kunt downloaden.

De ruimten in de Koningskerk van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland is in de eerste plaats bedoeld voor het eigen gemeentewerk. In de overige tijd kunnen diverse ruimten in het kerkcentrum ook verhuurd worden aan, met name leden van de Evangelische Broedergemeente en leden van de Raad van Kerken (RvK) in Nederland. Verhuur aan groepen uit andere godsdiensten of geheime orden vindt niet plaats.

Officiële trouwlocatie

Het stadsdeel Amsterdam-Oost heeft vanaf 1 april 2012, de Koningskerk als officiële trouwlocatie aangewezen.De Oudstenraad had dit verzoek bij het stadsdeel ingediend, omdat verscheidene huwelijksparen hierom hadden gevraagd.

Zaalreservering en huurtarieven

Voor zaalreserveringen en informatie over de huurtarieven kunt u contact opnemen met het kerkkantoor.

Boekingen

Huuraanvragen en reserveringen dienen zo vroeg mogelijk - ten minste drie weken vóór de feitelijke huurdatum - bij het kerkkantoor van de Koningskerk te worden ingediend. Het kerkkantoor beantwoordt de aanvraag over het algemeen binnen een week na indiening. In geval van uitvaarten gebeurt dat binnen 24 uur. zie ook de informatie aanvraag uitvaartdienst.

Huurvoorwaarden

Verhuur vindt plaats op voorwaarden en volgens de regels waarmee de huurder zich schriftelijk akkoord verklaart. De Oudstenraad van de EBGA en Flevoland kan te allen tijd een aanvraag weigeren. Dans en dansmuziek zijn niet toegestaan. De ruimten kunnen van maandag tot met zaterdag vanaf 9:30 uur en uiterlijk tot 22:00 uur worden gehuurd. Zondagen zijn geen reguliere verhuurdagen, maar de mogelijkheid is wel aanwezig. Neem hiervoor contact op met het kerkkantoor.

Hier vindt u informatie over de zalen op de begane grond van het kerkcentrum.
Hier vindt u informatie over de zalen in de souterrain van het kerkcentrum.
Algemene Informatie over de Evangelische Broedergemeente
Algemene informatie over de Evangelische Broedergemeente Stad en Flevoland
Informatie over de bestuurlijke organisatie binnen de Evangelische Broedergemeente en EBGA-stad en Flevoland

Informatie over de communicatie en public relation activiteiten binnen EBGA en Flevoland

De geschiedenis over EBG-stad en Flevoland

Hier kunt u verschillende formulieren als een pdf-bestand downloaden die nodig zijn voor de aanvraag van doop, dankdienst en huwelijksinzegening. Om dit pdf-bestand te kunnen lezen heeft u het programma Adobe-reader nodig. De meest recente versie van dit programma kunt u via de Adobe website downloaden.