verkezingOR Op 5 november 2023 vindt de verkiezing van 6 leden voor de Oudstenraad en 2 leden voor de Synode plaats. Het werk in de Oudstenraad is van groot belang voor onze gemeente. Het is denk- en doewerk, dat zich voor- en achter de schermen voltrekt. Ook al is het soms vrij zwaar, het is toch bovenal mooi en dankbaar werk.

Kandidaten Oudstenraad

Er zijn 5 kandidaten voorgedragen voor de oudstenraad:

 • Broeder Armand Keisrie
 • Zuster Audrey Fernald
 • Zuster Bienvenida Williams
 • Zuster Irene Jangali-Bidjai
 • Zuster Lisette Uitenwerf

Kandidaten Synode

Er zijn 3 kandidaten voorgedragen:

 • Zuster Gerda Codrington
 • Zuster Jacqueline Helstone
 • Zuster Lisette Uitenwerf

Wie is kiesrechtigd?

Kiesgerechtigd zijn alle leden van de EBG Amsterdam-Stad en Flevoland die ouder zijn dan 16 jaar, die als zij ouder zijn dan 18 jaar bij zijn met het betalen van de kerkelijke bijdrage, of die een vrijstelling hebben ontvangen.

Hoeveel stemmen heeft u?

Iedere kiesgerechtigde heeft maximaal 6 stemmen voor de Oudstenraad, omdat 6 mensen in de Oudstenraad gekozen worden en maximaal 2 stemmen voor de Synode. (Let op: Stembiljetten met meer dan 6 namen voor de Oudstenraad en 2 namen voor de Synode zijn ongeldig) Plaats een kruis bij de kandidaten die u wilt kiezen. De kandidaten zijn allemaal door de Kiescommissie gescreend.

Kiezen van niet voorgedragen kandidaten

Buiten de definitieve kandidatenlijst is het toegestaan om iemand te kiezen die niet op de lijst staat. Ter voorkoming van versnippering van stemmen verzoeken wij u zich zoveel mogelijk aan de definitieve kandidatenlijst te houden.

Voor de Oudstenraad geldt: omdat er niet meer kandidaten dan zetels zijn, moet elke kandidaat meer dan 50% van de afgegeven stemmen verkrijgen, om gekozen te worden. Dit houdt in: tenminste 50% + 1 stem.

Voor de Synode geldt: gekozen zijn die personen, die het hoogste aantal stemmen verkregen hebben.

Persoonlijk stemmen

De verkiezing vindt op zondag 5 november 2023 plaats:

   • 12.00 tot 13.00 uur in de Koningskerk (Amsterdam)
   • 15.30 tot 16.00 uur in de Lichtboog (Almere)

Wij bidden God om Zijn leiding, opdat de juiste mensen gekozen worden, om Zijn werk in onze kerk te bevorderen.

Toelatingseisen oudstenraadlid EBGAF