Synode2024

Van 8 tot 15 juni komt in Herrnhut de Synode van de Europees-Continentale Provincie van de Evangelische Broedergemeente bij elkaar. Meer dan 100 personen zullen één week lang over de opdracht en de gestalte van de Evangelische Broedergemeente discussiëren en belangrijke besluiten nemen.

20 voorstellen zijn bij de Synode ingediend, verslagen van het Provinciaal Bestuur en verslagen van verschillende commissies en instellingen.

Verkiezingen

Ook staan er verkiezingen op de agenda: twee leden voor het Provinciaal Bestuur moeten worden gekozen en ook leden voor de Intersynodale Commissies.