EBGkerkordeHet hoogste constitutionele lichaam dat een Provincie vertegenwoordigt, is de Provinciale Synode (zie Kerkorde §400).

De Provinciale Synode bestaat uit ambtshalve leden en leden die gekozen zijn om gemeenten of districten van de Provincie te vertegenwoordigen (zie Kerkorde §1402)

 

U heeft voor de komende 6 jaar, als Synodevertegenwoordigers vanuit onze gemeente EBG Amsterdam-Stad en Flevoland gekozen:

  • zuster Jacqueline Helstone
  • zuster Gerda Codrington
  • Vertegenwoordiger vanuit het predikantenberaad Nederland is ambtshalve: broeder Tobias Buchholz.

Komende activiteiten synodezitting

De eerstvolgende synodezitting is van 8 tot 15 juni 2024 in Herrnhut.

*Eén van de belangrijkste plichten die we op deze zitting zullen vervullen is het organiseren van de verkiezingen voor 2 nieuwe Provinciaal Bestuursleden: 1 PB lid voor standplaats Duitsland/Herrnhut en 1 PB lid voor standplaats Nederland/ Zeist.

De voorbereidingen van de verkiezingen zijn in volle gang: de Intersynodale Voordrachtcommissie werkt aan deze opdracht en zal u voor aanvang van de Synode informeren over de stand van zaken via de Oudstenraad.

*Een andere belangrijke activiteit is de verkiezing van nieuwe leden die zitting zullen nemen in de:

  • Intersynodale Theologische commissie
  • Intersynodale Financiële Commissie
  • Intersynodale Arbitrage commissie
  • Intersynodale Voordracht Commissie.

*Behandelen van voorstellen vanuit gelederen van de EBG: er zijn momenteel 3 voorstellen binnen die gereed zijn voor behandeling. Op zaterdag 27 april moeten alle voorstellen uit de gemeente binnen zijn bij het Provinciaal bureau (volgens het reglement is de sluitdatum indienen voorstellen 6 weken voor aanvang van de Synode)

Verslag en voorstellen

Hieronder vindt u ten behoeve van alle geïnteresseerde leden en alle OR-leden in het bijzonder, belangrijke informatie om te downloaden:

Vergadering Centrale Raad Nederland

Ter voorbereiding op de Synodezitting staat er een vergadering gepland door de Centrale Raad van Nederland op donderdag 16 mei 2024. Daar zullen alle afgevaardigde synodeleden uit Nederland zich kunnen buigen over de voorstellen die klaar zijn en in behandeling genomen zullen worden.

Zuster G.E. Codrington
(Synodelid EBGA-Stad en Flevoland en Lid Intersynodale Voordrachtcommissie ECP)

GEBED VOOR DE SYNODE

Heer Jezus Christus, Hoofd en Oudste van uw kerk, wij bidden om uw zegen voor onze Synode die in Herrnhut bijeen komt. Laat deze synode ertoe dienen dat wij uw wil voor onze kerk herkennen en doen. Laat haar ertoe bijdragen dat onze gemeenten en werkgebieden opgebouwd worden en in hun dienst en hun getuigenis bemoediging ervaren. Schenk een goede gemeenschap en wederzijds begrip onder de deelnemers en help dat de besprekingen in de geest van broederlijke en zusterlijke liefde en in openheid gevoerd worden.

Wij bidden om bewaring bij de reis naar en van de Synode voor allen die meedoen. Wij vragen om wijsheid en leiding voor goede besluiten en om duidelijkheid welke gaven u ons vandaag schenkt en tot welke taken u ons beroept. Wij bidden dat de intenties van de voorstellen en verslagen opgenomen worden en dat er ook in moeilijke onderwerpen begaanbare wegen open gaan. Wij bidden voor de aanstaande verkiezingen en voor allen die zich als kandidaten beschikbaar gesteld hebben. Wij bidden voor allen die in verschillende functies bij de uitvoering van de Synode meewerken en voor Herrnhut als gastgemeente.

Heer, wij bidden: laat de besluiten van de Synode vruchtbaar worden voor de toekomst van onze kerk. Laat uw zegen gestalte krijgen in geloof, hoop en liefde. Wij danken u dat wij samen als zusters en broeders het leven van onze kerk vorm kunnen geven en dat u met ons samen op weg bent. Amen.