Het orgel van de Koningskerk
Uniek in bouwstijl

De orgelmaker Mense Ruiter uit Groningen maakte in 1960 een groot tweeklaviers orgel voor de Koningskerk, een instrument dat opvalt door ontwerp en karakter. Het ontwerp van het orgel mag dan opvallend zijn, ook het muzikale karakter van het orgel valt op. Het orgel is gebouwd volgens de principes van de neobarok, een orgelbouwstijl die rond de jaren ’60 volop in de mode was. Anno 2016 is er echter het besef dat dit orgel groot onderhoud behoeft dan wel moet worden gerestaureerd.

kerkorgel koningskerk

De aanpassingen

Alhoewel het orgel van de Koningskerk onmiskenbaar een kind van zijn tijd is, heeft Mense Ruiter daar destijds toch zijn eigen invulling aan gegeven. De periode van de neobarok in de orgelbouw is inmiddels verleden tijd. Bij vele orgels uit die tijd is de intonatie naderhand aangepast omdat de klank veelal als te scherp en te dun werd ervaren. Een dergelijke correctie was en is voor het orgel van de Koningskerk in principe niet nodig. Ruim 55 jaar na de oplevering in 1960 overtuigt het orgel bij zowel het begeleiden van de Gemeentezang als bij het vertolken van vele orgelliteratuur nog steeds.

KerkorgelKoningskerk

Een unicum

Eerder is al aangegeven dat het orgel opvalt door ontwerp en karakter. Daar kan dan nog aan worden toegevoegd dat een neobarokorgel op de oorspronkelijke locatie en met de oorspronkelijke intonatie zo langzamerhand een unicum is waar we zuinig op moeten zijn. Binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam is er geen vergelijkbaar orgel meer te vinden. vinden. Het orgel bevat in totaal 1762 pijpen. De grootste houten pijpen zijn ruim 5.00 m lang, de kleinste zijn niet groter dan enkele centimeters.

KerkorgelKoningskerk1

De huidige staat

In principe staat het orgel er net zo bij als toen het werd opgeleverd. Alleen de orgelkast is wit geschilderd volgens de traditie van de Evangelische Broedergemeente die in 1994 het kerkgebouw kocht van de Gereformeerde kerk. Anno 2016 is er echter het besef dat dit orgel groot onderhoud behoeft dan wel moet worden gerestaureerd. Alle 1762 pijpen moeten worden gecontroleerd, schoongemaakt en waar nodig gerepareerd. Daarnaast zijn er in het inwendige van het orgel een aantal zaken die voor het goed functioneren van het instrument moeten worden gecontroleerd en opnieuw afgeregeld. Versleten onderdelen moeten worden vervangen.

De restauratiekosten

De restauratie van het orgel is geraamd op € 75.000. We hopen doormiddel van subsidies, collectes en acties een groot deel van dit bedrag bij elkaar te krijgen.

AKTIE

ADOPTEER EEN ORGELPIJP

Onder het motto ’Adopteer een orgelpijp', kunnen gemeenteleden, orgelliefhebbers van buiten de gemeente en ook bedrijven een orgelpijp adopteren. Het orgel bevat in totaal 1762 pijpen.

Van klein naar groot

Alle pijpen zijn in drie groepen verdeeld van klein naar groot.

Men kan adopteren:

KerkorgelKoningskerk3kl

  • Een kleine pijp voor een bedrag van € 15,00
  • Een middelgrote pijp voor een bedrag van € 25,00
  • Een grote pijp voor een bedrag van € 50 .

Deelnemers aan het adoptieplan krijgen een officeel certificaat met een beschrijving van de pijp(en) die men geadopteerd heeft.

Informatie

Voor informatie over de aktie kunt u terecht bij onze organist André Potter of via email:

Giften

Giften voor de renovatie van dit unieke orgel zijn ook van harte welkom!
Rekeningnummer: NL15 INGB 0004641685 tnv Evangelische Broedergemeente Amsterdam ovv orgelfonds

DOET U MEE?!