EddyKolf2020

Br. Eddy Kolf is op vrijdag 19 juni 2020 na een kort ziekbed van slechts vier dagen heel plotseling op de leeftijd van 62 jaar overleden. Br. Kolf was de voorzitter van de Oudstenraad van onze kerk in Amsterdam-stad en Flevoland. Hij heeft zijn voorzitterstaak tot op het laatst heel voortvarend vervuld. Met name ook in de coronatijd bleef hij zich voor onze kerkgemeente inzetten. Wij verliezen in hem een wijze bestuurder en een trouwe broeder.

Wij denken nu vooral aan zijn echtgenote, zijn kinderen en de hele familie. Maar ook de Oudstenraad gaat nu een moeilijke periode tegemoet. Daarom vragen wij u allen, om voor zijn gezin en voor onze Oudstenraad te bidden.

Namens de predikanten
Ds. Martin Theile en ds. Tobias Immanuel Buchholz