"Licht in het duister”
Oecumenische viering in het kader van de Week van Gebed voor eenheid 2022

Voorgangers in de liturgie:

  • Ds. C. Walker (Evangelische Broedergemeente)
  • Mw. Janneke de Bruin (Rooms-Katholieke parochie Martelaren van Gorcum)
  • Mw. Daniëlle Arents-Goede (Leger des Heils)
  • Ds. Gerbrand Molenaar (Protestantse gemeente De Bron - PKN)

Ouderling van dienst: Zr. Judith Heide
Organist : Br. André Potter.

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.