De Pinksterbode nr. 2, mei - september 2019

VoorbladPinkstervakantiebode2019web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

 

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: Geroepen om predikant te worden…
 • Bijbelstudie: Pinksteren
 • Bijbelkring Koningskerk: wekelijks samen bidden, zingen en Bijbellezen
 • De Paasmusical 2019: Het Ware Offer

NIEUWS

 • Namens de Oudstenraad & Predikanten
 • Uit Flevoland
 • Namens het Zeister Zendingsgenootschap
 • Vooraankondiging Oogstfeest 2019
 • Een essaywedstrijd: sluiting 15 september 2019
 • Een 4-delige TV-docu. EO: vanaf 1 juli 2019

OVER MENSEN

 • Dankbetuigingen
 • Anitri Famiri Dei 2019: 14 juli 2019
 • Nieuwe lidmaten aan het woord
 • Ambtshandelingen: dankdiensten, doop, confirmanten, uitvaarten
 • In The Spotlights: een zuster uit Lelystad

EN OOK…

 • Kerkdiensten in EBG Amsterdam-stad en Flevoland tot en met 29 september 2019
 • Het Kinderbode
 • Koken met tante Elvie
 • Een selectie van fotomomenten

De redactie

G. Alwart, E. Bijnoe, G. Blokland, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel en M.Sniphout.

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.