De Paasbode nr. 1, maart - mei 2021

VoorbladKerstbode2020web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

 

IN DIT NUMMER....

 

VERDIEPING

 • Overdenking: 1 Johannes 2:2
 • Preek 14 en 21 februari 2021: Lukas 10:1-9, 16-20
 • De Paaskaars
 • Lijdensoverdenkingen 2021

NIEUWS

 • Van Oudstenraad en Predikanten
 • Uit Flevoland
 • Van de ledenadministratie
 • www.ebga.nl: 10 jaar
 • EBG in gesprek!: een uitnodiging

OVER MENSEN

 • Felicitatie oudste lid EBG Nederland
 • Dankbetuigingen
 • Afscheid familie Theile
 • Welkom familie Walker
 • Kennismaking nieuw lid Raad van Bijstand Flevoland

EN OOK…

 • Kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  maart t/m juni 2021
 • Een ingezonden stuk: de Koningskerk en de kracht van sámen
 • De Kidsbode
 • Een Paasrecept

De redactie

G. Alwart, E. Bijnoe, G. Blokland, R. Cabenda, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, M. Sniphout, R. Wezel

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.