De Paasbode nr. 1, maart - mei 2019

VoorbladPaasbode2019Web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

 

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: de Apostolische Geloofsbelijdenis
 • Bijbelstudie: Johannes 3:16-21
 • Gods leiding in het leven van Gideon
 • Bijbelvertaling: Jezus was geen slaaf!
 • Mannen uit de Bijbel

NIEUWS

 • Namens de Oudstenraad & Predikanten
 • Flevo Nieuws
 • Werkgroep Lelystad

EVENTS

 • Praise & Worship door EBG Youth Praise: 22 maart 19:30 u
 • PaasMusical Het Ware Offer: 22 april 14:30 u
 • Bazaar Koningskerk: 26 mei 12:00 u

OVER MENSEN

 • Kennismaking coördinator vrijwilligers
 • Een KoningskerkKanjer
 • Keuzes van een bijzondere zuster
 • Dankbetuigingen

EN OOK…

 • Kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  24 maart t/m 30 mei 2019
 • De Kidsbode
 • Ingezonden stukken
 • Geven & ontvangen: Doet u ook mee?

De redactie

G. Alwart, E. Bijnoe, G. Blokland, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel en M.Sniphout.

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.