De Kerstbode nr. 4, december 2021-maart 2022 

Voorbladkerstbode2021web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: God woont in ons midden
 • Het Kerstverhaal
 • Ingezonden: Helpiman

NIEUWS

 • Van Oudstenraad en Predikanten
 • Uit Flevoland
 • Podcast bij de dagteksten
 • Continuïteit EBG A’dam-Stad en Flevoland
 • 69e Wereldgebedsdag: 4 maart 2022

OVER MENSEN

 • In Memoriam
 • Gouden jubilea
 • Catechisanten op weg…
 • Stemmen uit de gemeente
 • Dankbetuigingen

EN OOK…

 • Kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  december 2021 t/m 3 april 2022
 • Kidsbode: zondagsschool en jeugd
 • Het Jaarwoord 2022 & Dagteksten 2022

De redactie

G. Alwart, G. Blokland, R. Cabenda, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.