De Kerstbode nr. 4, december 2018 - maart 2019

VoorbladKerstbode2018web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

 

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: Advent, een tijd van verwachting...
 • Bijbelstudie: "Jozef, Maria en Kerst!"
 • Retraite Bijbelkring Koningskerk
 • Een Kerstverhaal

NIEUWS

 • Namens de Oudstenraad & Predikanten
 • Uit Flevoland
 • Namens het Zeister Zendingsgenootschap
 • Vooraankondiging Wereldgebedsdag 2019

OVER MENSEN

 • Dankbetuigingen
 • Versterking Zaaldienst
 • Ambtshandelingen (dankdiensten, doop, uitvaarten, huwelijken)
 • In The Spotlights: een echtpaar uit onze gemeente

EN OOK…

 • Kerkdiensten in Amsterdam en Flevoland:
  t/m 24 maart 2019
 • Het KinderBlok
 • Koken met tante Elvie
 • Een selectie van fotomomenten
kaarsen met blad

De redactie

G. Alwart, E. Bijnoe, G. Blokland, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel en M.Sniphout.

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.