De Herfstbode nr. 3, september - november 2019

Voorbladherfstbode2019web

Abonnementen

De Kerkbode verschijnt 4 keer per jaar.
De prijs van een jaarabonnement bedraagt € 15,00.

Opgave nieuwe abonnees

 • Email:
 • Telefoon: (020) 694 2888 (kerkkantoor)

 

IN DIT NUMMER....

VERDIEPING

 • Overdenking: Geef ruimhartig!
 • Bijbelstudie: Wat is voorbede?
 • Gebedsgroep gemeente & gemeentewerk (alle kringen): 2e lustrum

NIEUWS

 • Namens de Oudstenraad & Predikanten
 • Uit Flevoland
 • Mini symposium: 20 jaar Centrale Vrouwen Raad
 • Conferentie: Waarlijk vrij? Geroepen om gezamenlijk op weg te gaan…

OVER MENSEN

 • Beroepen in Amsterdam-Stad en Flevoland
 • Dankbetuigingen
 • Uitbreiding BHV
 • Ambtshandelingen (dankdiensten, doop, uitvaarten, huwelijken)
 • Europatour Mannenkoor Maranatha Suriname

EN OOK…

 • Kerkdiensten in EBG Amsterdam-stad en Flevoland tot en met 1 december 2019
 • Jeugdwerk & KinderBlok
 • Koken met tante Elvie
 • Een selectie van fotomomenten

De redactie

G. Alwart, E. Bijnoe, G. Blokland, G. Codrington, A. Keisrie, H. Levant, R. Pont, P. Schalkwijk, R. Wezel en M.Sniphout.

Contact

Via het emailadres: . kunt u in contact komen met de kerkboderedactie.
Of via het postvakje van de Kerkbode, in de Koningskerk.