De onderstaande versoepelingen gelden vanaf 27 februari 2022.

 1. Vanaf zondag 27 februari mag u zonder aanmelding onze kerkdiensten bezoeken.
 2. De mondkapjesplicht geldt niet meer in ons kerkcentrum. Indien u er persoonlijk voor kiest om een mondkapje op te doen, wordt u met respect bejegend!
 3. De 1,5 meter afstandsregel wordt opgeheven!
 4. Het is in de Tuinzaal toegestaan om met meer dan 24 personen samen te komen.
 5. Alle basisregels blijven geldig! Het verzoek is om bij klachten te gaan testen en thuis te blijven.
 6. Houdt alstublieft extra rekening met kwetsbare gemeenteleden die de kerk graag willen blijven bezoeken.
 7. Voor de zangkoren vervalt de controle van de QR-code tijdens de koorrepetities.
 8. Alle bezoekers mogen gebruikmaken van de kapstokken! Indien iemand geen gebruik wenst te maken van de kapstokken, is die vrij om de jas mee te nemen naar de zitplaats.
 9. Belangrijk is regelmatig, goed ventileren! Voor goede ventilatie van gebouwen geeft de Rijksoverheid op haar website een paar tips: onder andere deuren en ramen openhouden!
 10. Thuis mogen we met meer dan 4 personen samenkomen. Bij een huisbezoek zal de wens van de ontvanger opgevolgd worden door de kerkelijke dienaren!
 11. De Koningskerk blijft al haar kerkdiensten via livestream aanbieden. (uitzenden)
 12. Zelfrespect en wederzijds respect blijven wij behouden.

De Here van kerk en zending zal ons als gemeente van Jezus Christus bijstaan om vrij en verantwoordelijk met deze verruimde versoepelingen om te gaan.

Zorg goed voor uw eigen gezondheid en voor elkaar!

Oudstenraad EBGA-Stad en Flevoland