De Koningskerk

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

  • Cursus Hoofddoekbinden, 19:00 - 21:00 uur

Zaterdag

  • Schoonmaak kerkzaal

Zondag

10:30 uur Kerkdienst in de Koningskerk van de Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland (neemt u een familielid, buur, vriend of kennis mee?).
Zie ook de kerkdienst rooster.

  • Gebedsgroep Gemeente, 9:15 - 10:15 uur.
  • Repetitie zangkoor Colours of God 12:30 uur.
  • Repetitie jeugdband Rythms with Blessing, 13:00 uur
  • Soos, 13:00 uur

EBG Flevoland

Kerkdiensten in Almere

Elke 1e, 3e en 4e zondag van de maand om 14:00 uur in 'De Lichtboog". Klokkeluiderstraat 10.
Tijdens de diensten is er een crèche, zondagsschool, tiener- en een jongerenclub.

Kerkdiensten in Lelystad

Elke tweede zondag van de maand om 14:00 uur, in buurtcentrum "De WaterBever", Voorstraat 313 te Lelystad.

Pastoraal spreekuur

Vindt in Flevoland plaats op afspraak. De predikant is hiervoor te bereiken op telefoonnummer 020-694 2888 of per email: Ds. M. Theile: .
U kunt ook het spreekuur in de Koningskerk bezoeken.

Ziekenbezoek

Wilt u graag bezoek ontvangen?

Voor Almere:

zr. Astrid de Jongh via tel.nr. 06-1763 4954 of per email:

Voor Lelystad:

zr. Patricia Daniels via tel.nr. 06 420 771 90 of per email:

Aanvraagformulieren

Voor de aanvraag van een dankdienst of aanmelding van een doop, zijn er aanvraagformulieren. Die kunt u na de kerkdienst bij de boekentafel ophalen. Hetzelfde geldt voor hen die zich willen inschrijven als lid en/of de Kerkbode wensen te ontvangen. De ingevulde formulieren kunt u na de dienst bij de predikant inleveren.

Verzoek

Wij stellen het zeer op prijs dat u alle wijzigingen tijdens kantooruren via het kerkkantoor te Amsterdam doorgeeft: 020-694 2888 (10:00 – 13:00 uur) of via email: .