Een kruis en een bijbel

De bijbelkring is er voor iedereen die belangstelling heeft om Gods woord nader te onderzoeken. Elke eerste, tweede en derde maandagavond van de maand komt er een groep gemeenteleden vanaf 21:00 uur bijeen, die zich op een laag drempelige manier bezig houdt met kerk en geloof. Aan de hand van bijbelteksten of andere christelijke literatuur verdiepen wij ons in het geloofsleven. De avonden zijn verdeeld in 3 delen. Op de eerste maandag van de maand hebben wij bidstond, gevolgd door de tweede en derde maandag waarin de bijbelstudie / thema-avond centraal staat.

Bidstond

Op de bidstond avond gaat elk een om de beurt in gebed of leest een stuk dat hem of haar heeft aangesproken. We bidden voor onze gemeente, zieken, onszelf, anderen, de wereld kortom voor alles waar gebed voor nodig is. Ook is men vrij om niet te bidden, als men op die avond niet in staat is om voor wat voor reden dan ook niet te bidden.

Bijbelstudie

Tijdens de bijbelstudie verdiepen wij ons in een hoofdstuk van / uit de bijbel. Tekst en uitleg vragen en discussies die er daarna vaak volgen, geven inzicht hoe gemakkelijk of moeilijk het soms is de boodschap van God te begrijpen / verstaan. Eens per zes weken behandelt dominee T. Buchholz of dominee C. Walker als hun agenda het toelaat een door ons gekozen thema met de groep.

Voor wie

De Bijbelkring is bedoeld om de gemeenteleden naast hun kerkelijk bezoek, de mogelijkheid te bieden ook op een andere manier bezig te zijn met Gods woord. Te ervaren hoe het is om samen over je geloof te praten, samen met en voor elkaar te bidden op een andere manier dan tijdens de reguliere kerkdiensten..

Nog meer weten?

Komt u ook eens langs? Wij nodigen u van harte uit om kennis te maken met deze kring van onze gemeente. Voor meer informatie kunt u emailen naar onder vermelding van Bijbelkring.