Bazaar2019Op zondag 29 mei 2022 organiseert de EBG Amsterdam-Stad & Flevoland haar jaarlijkse Bazaar. Deze terugkerende activiteit is bedoeld om fondsen te werven voor de kerk. Vele gemeenteleden en vrienden van onze gemeente zorgen voor een keuken met een variatie aan lekkernijen, complete warme maaltijden en tropische drankjes.

Na 2 jaar corona beperkingen is het weer mogelijk om lekker traditioneel bazaar te beleven in ons kerkcentrum. De dag wordt om 10:30 uur geopend met een preekdienst door Ds. Clifton Walker. Kom met familie, vrienden en kennissen langs om van harte te genieten.

Giften

De organisatie draait op volle toeren. Vrijwilligers zijn hierbij onmisbaar en wij hopen dat een aantal van u (ook dit jaar) beschikbaar is. Wilt u iets lekkers maken voor de verkoop of een andere gift doen? Geeft u zich ook daarvoor op bij een lid van de Activiteitencommissie Koningskerk. Alvast onze hartelijke dank!

Alle activiteiten worden gehouden in en rondom het kerkcentrum. Velen maken van deze dag gebruik om vrienden en kennissen te ontmoeten. Ook van netwerken wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Naast de verkoop van lekkernijen , maaltijden, de bazaarloterij en elkaar ontmoeten, zal uw dag extra opgeluisterd worden met muziek, zang en een folkloristische modeshow. Dress to show you are happy and blessed. Don't miss this!.

Bazaarloterij

Verder herinneren wij u er heel graag aan dat een andere belangrijke peiler van onze Bazaar de grote loterij is. Vergeet niet om zoveel mogelijk loten te kopen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van de Activiteiten-commissie Koningskerk

  • Algemeen emailadres:
  • Zr. Jacqueline Helstone – Mobiel: 0618396010 of Email:
  • Kerkkantoor tel. 020 6942 888 ma. t/m vrij. van 10:00 – 13:00 uur.
Kom en ontmoet familie, vrienden en kennissen in onze mooie tuin.
Samen maken wij er een gezellige dag van.
U bent allen hartelijk welkom. De toegang is vrij

NB. Op zondag betaalt u niet voor parkeren!

Bazaar2019