LAETARE (Verheugt u met Jeruzalem. Jes.66:10 (NBG)
VIERDE LIJDENSZONDAG
Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterf, maar als hij sterft , draagt hij veel vrucht. Joh. 12 : 24 (HSV)
Voorganger: Zr. Sandra Oosterwolde
Ouderling van dienst: Zr. Bienvenida Williams
Organist: Br. Dick Klomp
De dienst wordt opgeluisterd door Zr. Moréna Laurence

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

Kerkelijke Bijdrage

Met de regelmatige kerkelijke bijdrage maken onze leden het werk van onze gemeente mogelijk. Wij ontvangen geen subsidie van de overheid voor ons werk. Daarom zijn de financiële bijdragen belangrijk. Wij geloven daarin dat God wil, dat onze gemeente blijft bestaan en blijft groeien. Wij weten dat Hij dit ook middels de financiële bijdrage van onze leden tot stand brengt.

U kunt snel en gemakkelijk uw kerkelijke bijdrage overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

kerkelijkebijdrageon

U kunt uw kerkelijke bijdrage zelf overmaken op onze bankrekening: NL54 INGB 0000 1592 92 onder vermelding van het doel van uw betaling.

U kunt behalve uw kerkelijke bijdrage ook uw bijdrage voor de kerkbode á € 15,00 overmaken (als dat nog niet gebeurd is) of andere bijdragen aan de kerk.

Gift energierekening

De EBGA is door de energiemaatschappij op 26 augustus 2023 verrast met 2 jaarafrekeningen. Het betreft afrekeningen van het gasverbruik over de jaren 2022 en 2023 voor de ruimte van de kerkzaal en aanverwante ruimten in de Koningskerk. Bij deze bedragen zult u begrijpen dat ons budget ontoereikend is. Daarom vragen wij uw hulp bij het betalen van een totaal bedrag van € 45.044.96

U kunt snel en gemakkelijk uw gift overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

giftenergierekening

Uw gift die bij uw belastingaangifte aftrekbaar is, kan worden gestort op rekeningnummer: NL24 RABO 0303 4148 47 ten name van Evangelische Broedergemeente Adam onder vermelding van: Gift energierekeningen.