VIJFTIENDE ZONDAG NA TRINITATIS
Leg al uw zorgen bij Hem neer, want hij heeft hart voor u. 1 Petrus 5:7 (WV)
24e zondag door het jaar – Oecumenische viering Vredesweek
Voorgangers: Ari van Buuren en Janneke de Bruin
Muziek: Jubilemus Domino

EEN GEZEGENDE WEEK!

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.