VEERTIENDE ZONDAG NA TRINITATIS
Prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Ps.103:2
Voorganger: Ds.Tobias Buchholz
De dienst is voorbereid door de Gebedsgroep
Overdenking: Zr. Gisla Blokland
Organist: Br. Yomo Guiamo

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.