TWAALFDE ZONDAG NA TRINITATIS
Het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet doven. Jes.42 : 3a
Voorganger: Ds.Tobias Buchholz
Ouderling van dienst: Zr. Marnie Sniphout
Organist: Br. Carlo Valpoort

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.