ELFDE ZONDAG NA TRINITATIS
God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt Hij zijn genade. 1 Petr. 5 :5b
Voorganger: Ds.Tobias Buchholz
Ouderling van dienst: Zr. Elvira Bijnoe
Organist: André Potter

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.