ESTOMIHI INVOCAVIT - EERSTE LIJDENSZONDAG - (Roept hij mij aan , Ik zal hem antwoorden. Ps.91: 15)
De zoon van God is verschenen om de daden van de duivel teniet te doen. 1 Joh. 3: 8b
Voorgangers: Zr. Leska Fredrik en Ds.Clifton Walker
Ouderling van dienst: Zr. Joyce Belfor
Organist: Br. Carlo Valpoort

EEN GEZEGENDE WEEK!

Collecte

Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.