JUDICA - VIJFDE LIJDENSZONDAG (Doe mij recht , o God. (Ps. 43:1)
De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden , maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen. (Mat. 20:28)

Voorganger: Ds. Tobias I. Buchholz / zr. Leska Fredrik
Ouderling van dienst: zuster Marnie Sniphout
Organist: Br. André Potter

Collecte

Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.