SEXAGESIMAE (60 dagen voor pasen): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Hebr. 3:15 (HSV)
Preek en Liturgie: Ds. Clifton Walker

Welkom
Dagteksten Jes. 65:1 en Luc. 14:32

Lied: JDH34
Dat ons loflied vrolijk rijze, dat het klinke tot uw eer!
Dat der kind’ren mond U prijze / voor uw gunst en goedheid, Heer!
Refrein:
Looft de Heer! (2x) Halleluja! (3x) Zingt zijn eer!

Boven bidden, boven denken / hebt Gij aan ons welgedaan.
Neen, wij kunnen U niets schenken, neem ons staam’lend lied slechts aan.
Refrein:
Looft de Heer! (2x) Halleluja! (3x) Zingt zijn eer!

De eng’len en der zaal’gen koren / prijzen U in t’ hemelhof. Ook naar kind’ren wilt Gij horen; uit hun mond bereidt G’ U lof.
Refrein:
Looft de Heer! (2x) Halleluja! (3x) Zingt zijn eer!

Bijbellezing: Jesaja: 6:8-10

Lied: Opw. 42)
‘k Stel mijn vertrouwen / op de Heer, mijn God.
Want in zijn hand / ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.

Één ding is zeker: Hij behoort ook mij.
En dat geloof, dat maakt mij altijd blij.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.
‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij.

Gebed-Preek schriftlezing Lucas 8:4-15

Lied: Opw.28
Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn kracht, mijn schild. Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen, mijn aanbidding is voor U.

Dank- en Voorgebeden Onze vader

Woord van de week

Slotlied

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.