Lustrum viering 25 jaar Ev. Broedergemeente Amsterdam in de Koningskerk
Preek en liturgie: Ds.Theile

 • Welkom
 • Dagteksten
 • Woord aan de kinderen
 • Lied: Jezus, ga ons voor (EBGN 490: 1+4)
 • 25 jaar Koningskerk
 • Het koor: The Colours of God met 'Ik bouw op u'
 • Bijbellezing: Psalm 103: 1-5
 • Liedt: De zon komt op maakt de morgen waker (Opw. 733)
 • Preek
 • Lied: God des hemels en der aarde (EBGN 656: 1-4)
 • Mededelingen
 • Gebed
 • Lied: Ga nu heen in vrede (JdH 928: 1-2)
 • Woord van de week en Zegen
 • Aftiteling met The Colours of God, Freedom is coming

EEN GEZEGENDE WEEK

Collecte

Onze kerk komt in deze tijd inkomsten tekort. Wij missen naast de collectes ook huurinkomsten van regelmatige en incidentele huurders. Des te belangrijker is dat u uw kerkelijke bijdrage blijft betalen, zodat we het ondanks alles financiëel redden. Graag doen wij een beroep op u daar nog iets bovenop te doen in de vorm van een collecte.

U kunt snel en gemakkelijk het bedrag voor de collecte overmaken via onderstaande knop. U wordt daarna geleid naar uw bankomgeving en hoeft alleen maar het bedrag in te vullen en te bevestigen.

collecte knop

U kunt uw financiële bijdragen ook overmaken op onze bankrekeningnummer NL15 INGB 0004641685 t.n.v. Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.