Kinderfeest2020De afsluiting van de zomervakantie in Amsterdam en omgeving hebben wij in de tuin van de Koningskerk feestelijk en liefdevol gevierd. Het kinderfeest is mogelijk gemaakt door alle gulle gevers. Lieve grote mensen hebben een fantastische donatie gegeven. Dank u wel zusters en broeders voor de mooie schenking!

Alle lekkernijen en de boekjes die we hebben gekregen hebben onze kinderhandjes, buikjes en ook onze kinderharten met vreugde gevuld. Een team van vrijwilligers heeft het programma samengesteld. De middag is met gebed geopend met hulp van onze jongste deelnemer. Vervolgens is het opwekkingsverhaal van eeuwen geleden onder de kinderen in Herrnhut verteld. Die eenheid hebben wij ook mogen beleven en zullen wij ook blijven doorgeven aan elkaar en andere mensen.

1kinderfeest2020kinderfeest20202kinderfeest2020

Daarna is er een workshop zandtekenen verzorgd door zuster Inez Dakriet. Het was heel bijzonder om te zien hoe jong en oud samen hun creativiteit hebben gebruikt om een prachtige zandtekening te maken. Er zijn zelf extra ” kunstwerken”, om weg te geven, gemaakt.

3kinderfeest20204kinderfeest20205kinderfeest2020

Enkele senioren hebben nu ook een mooie smiley zandtekening aan de muur in hun appartement. De vrolijke glimlach en kleuren fleuren ook hun gedachten op.

Augustusmaand-Hernhuttermaand

LintjesAugustusmaandDe kinderen hebben allemaal ook een augustusmaandlintje ontvangen. Het dragen van dit lintje is een traditie die zijn oorsprong heeft in Suriname. De tekst op het lintje is ieder jaar weer anders. Augustusmaand wordt ook Hernhuttermaand genoemd in EBG kringen in Suriname.
De bemoedigende Bijbeltekst van 2020 is : Verstrooid levend en toch verbonden in de naam van Jezus. Het is de boodschap die we ondanks de tijd waarin wij leven niet mogen vergeten. Alle EBG kerken, wereldwijd, zijn door het geloof met elkaar verbonden. In eenheid, liefde en door te bidden tot God gaan we samen nieuwe belevenissen thuis, op school in de kerk en op straat, onder Gods hoede tegemoet.

Team kinderfeest:
Zr. Ruth Wondel, Zr. Sandra Westfa-Weegman, Zr. Sheila Kléberg-Liesdek, Zr. Bienvenida Williams-Trip  en Zr. Gerda Codrington.