Zondag van de Goede Herder

Preek: ds. Martin Theile
Orgel: André Potter
Vertel het maar, Materiaal voor kindernevendienst en zondagsschool: www.vertelhetmaar.nl

Liturgie:

 • Welkom
 • Jezus, mijn Heiland (JdH 62)
 • Woord voor de kinderen
 • Lees je bijbel bid elke dag
 • Bijbellezing: 1 Petrus 2: 21-25
 • Overdenking
 • Orgelspel
 • Ik wens te zijn als Jezus (JdH 52)
 • Mededeling, Gebed
 • ‘k Stel mijn vertrouwen (Opwekking 42)
 • Woord van de week, Zegen