Vanaf oktober 2021 gaan wij in navolging van de adviezen van het Provinciaal Bestuur van de ECP, het CIO en het RIVM over tot versoepelingen.

De aanmeldplicht voor de dienst wordt per 1 oktober stopgezet. Als kerk vragen wij niet naar uw vaccinatie- of testbewijs.

 1. Heb zelfrespect en respect voor elkaar.
 2. De basisregels blijven gehandhaafd:
  * Handen ontsmetten/hygiëne.
  * Blijf thuis bij klachten.
  * Persoonlijke verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar! Geen handen schudden.
 3. Het devies is om respectvol de ander zich veilig laten voelen! Houd minimaal een afstand van een halve meter.
 4. Indien gemeenteleden dat veiliger vinden, vragen we u om zelf nog meer afstand te bewaren.
 5. Mondkapjesplicht wordt opgeheven! Als u ook nog verder een mondkapje wilt dragen respecteren wij dat.
 6. De banken mogen weer op halve meter afstand bezet worden.
 7. Op de banken onderling een ruimte van een halve meter aanhouden waarop de jas geplaatst kan worden.
 8. De kapstokken worden uit hygiënische overweging (kans op besmetting of herbesmetting) nog niet gebruikt.
 9. Op de verhoging is een reservering waar de anderhalve meter afstand gehandhaafd blijft. Broeders en zusters die zich nog steeds uit persoonlijke overweging op zo een afstand veilig voelen kunnen daar onbelemmerd plaats nemen. Niemand wordt uitgesloten.
 10. Ingang Ostwaldstraat 1 is nu weer open. Afhalen na de dienst met RMC en Transvision (busje) is via deze ingang het beste. Geef het door aan uw vervoerder.

De Corona Pandemie heeft het de afgelopen maanden ook voor de kerken niet eenvoudig gemaakt. Wij zijn als gemeente samen door deze periode gekomen. Dankbaar gaan wij met elkaar verder.

Moge de woorden uit het volgend lied ons bemoedigen.

Tot hiertoe heeft uw aangezicht, uw volk tot heil en zegen,
genadig over ons gelicht. Uw liefde straalde’ ons tegen.
Met dank en blijdschap mag uw Kerk / zich steeds erop bezinnen,
hoe zij, verbonden in uw werk, veel nood mocht overwinnen.

Erdmuth Dorothea von Zinzendorf (Gezangboek EBGN 271:2)