kerkorgelOp 12 maart 2021 is door onze voorzit(s)ter en penningmeester het contract ondertekend dat voorziet in het groot onderhoud van het orgel. De orgelbouwer is inmiddels gestart met de werkzaamheden en als alles meezit zal waarschijnlijk de werkzaamheden aan het eind van de zomer zijn afgerond.

Tijdelijke vervanging

Gedurende de onderhoudsperiode wordt het kerkorgel buiten gebruik gesteld, maar wordt door de orgelbouwer een klein leenorgel in de kerkzaal geplaatst zodat we, indien de corona maatregelen dat weer toelaat, kunnen blijven zingen of anders de koralen op een ‘echt’ kunnen laten horen.

Het onderhoud

Als je goed telt zijn er bij het grote orgel 99 pijpen zichtbaar. In totaal staan er 1762 pijpen in het orgel. Deze worden door de orgelbouwer allemaal uitgehaald in zijn werkplaats te Groningen. Ze worden gecontroleerd, schoon gemaakt en eventuele gebreken worden hersteld. Daarna worden de pijpen stuk voor stuk beoordeeld in hoeverre ze nog de juiste toon geven en worden ze zo nodig bijgesteld – intoneren – zodat er weer één muzikaal geheel ontstaat. Daarnaast worden er nog een aantal zaken in de overbrenging tussen de toetsen en de pijpen die in de loop der tijd zijn versleten gerepareerd of eventueel vervangen. Ook wordt de windvoorziening in het kerkorgel grondig nagelopen en waar nodig gerepareerd zodat het allemaal weer goed functioneert. 

Aanzicht kerkorgel

De gemeenteleden zullen in de komende onderhoudsperiode van het kerkorgel het uitzicht krijgen van een orgel zonder pijpen. Dat is geen fraai aanzicht,  maar dat komt met verloop van tijd weer helemaal goed en zal er veel beter uit zien dan op dit moment.

Informatie

Namens de EBGA-Stad en Flevoland houdt Br. André Potter de komende tijd contact met de orgelbouwer en de orgeladviseur die ons hierin begeleidt. Voor vragen over de renovatie van het orgel kunt u bij hem terecht.