Essaywedstrijdweb300 jaar slavernijverleden werkt door in de belevingswereld van alle betrokkenen. Verhalen van voorouders, gepubliceerde dagboeken, notulen van vergaderingen, literatuur, kranten, tijdschriften, prenten, schilderijen, wetten en regelingen zijn deel van de culturele erfenis van de Nederlandse samenleving.

Die erfenis is van invloed op de manier waarop ‘zwart’ en ‘wit’ zichzelf en elkaar zien als onderdeel van de Nederlandse maatschappij.

De kerken spelen in deze culturele erfenis een rol. Vandaar dat enkele kerken met NiNsee nagaan op welke manier het gemeenschappelijke slavernijverleden positief kan worden verwerkt.

Thema Essaywedstrijd

Het trans-Atlantische slavernijverleden en de rol van de kerken hierin alsmede de doorwerking van dat verleden in het heden, waardoor de huidige en toekomstige generaties ‘witte’ en ‘zwarte’ Nederlanders de slavernij laten deel uitmaken van hun bewustzijn van de eigen geschiedenis; vervolgens dat bewustzijn een plaats geven in de Nederlandse samenleving ende trans-Atlantische verhoudingen.

Prijzen:
Er zijn 3 prijzen beschikbaar, een van € 1000, een van € 1500 en een van € 2500

Auteurs:
Schrijvers uit Nederland, Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen zijn welkom. De taal is Nederlands. Studenten uit Suriname en de Caribische Koninkrijksdelen worden evenals hun Nederlandse collega’s van harte uitgenodigd mee te doen!!

Beoordelingscriteria essays

 1. Aantal woorden 4000-6000 (8 a 12 pagina’s A4)
 2. Samenhang met het thema (het thema mag ter discussie worden gesteld)
 3. Originaliteit; de tekst mag niet eerder zijn gepubliceerd
 4. De kwaliteit van de argumentatie
 5. Biedt het essay stof tot verder nadenken, verdere studie, acties

Voorwaarden voor deelname

 1. De auteur, die een prijs heeft gewonnen, geeft aan de organisatie toestemming tot publicatie (om niet) in een verslagboek; mocht een tijdschrift tot publicatie overgaan met toestemming van de organisatie, dan zijn de revenuen daarvan voor de auteur
 2. De jury gaat niet in discussie over haar beslissingen
 3. Inzendingen worden als pdf-document opgestuurd naar ; op het document wordt een schuilnaam aangegeven, bij voorkeur op iedere pagina als koptekst. Alleen op de email worden naam en adres van de inzender vermeld; discretie is gegarandeerd. Met het oog op publicatie en redactie van de prijswinnende essays is het raadzaam het essay als Word document te schrijven en te bewaren; het kan dan als pdf worden opgestuurd.
 4. Sluitingsdatum inzendingen: 15 September 2019
 5. De prijswinnende inzenders geven toestemming tot publicatie van hun naam. Niet bekroonde inzendingen worden niet bewaard
 6. Additionele informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat van de jury met adres .

Prijsuitreiking Essaywedstrijd

Tijdens het symposium ‘heilzame verwerking slavernijverleden’, 23 November 2019, 14-17 uur, Oude Lutherse Kerk, Spui ,Amsterdam.

Sprekers op het symposium:

 • Glenn Helberg, Psychiater, Centrum voor Transculturele Therapie
 • Alex van Stipriaan, Hoogleraar Caraïbische Geschiedenis Erasmus Universiteit
 • Ds Pearl Gerding; Auteur geschiedenis Lutherse Kerk Suriname
 • Ds Johannes Welschen, Werkgroep Slavernijverleden Evang. Broedergemeente

Organisatie essaywedstrijd en symposium

 • NiNsee (Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis)
 • Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam
 • Evangelische Broedergemeente Amsterdam Stad & Flevoland
  met medewerking van de Werkgroep Caraïbische Letteren.