ebg logo Gezien de hoge besmettingscijfers en de maatregelen die het kabinet heeft genomen zal de vergadering van de Centrale Raad die op donderdag 2 december a.s. gepland staat niet doorgaan.
Wij zijn genoodzaakt deze vergadering te verschuiven naar een nader te bepalen moment. Een definitieve nieuwe datum voor een fysieke vergadering zal afhangen van de omstandigheden en de maatregelen die dan gelden.

De ervaring heeft geleerd dat wij met een online Centrale Raadsvergadering niet het beoogde effect bereiken, vandaar dat er niet voor deze vergadervorm als alternatief is gekozen.

De eerstvolgende fysieke bijeenkomst in het kader van de Centrale Raad staat in elk geval gepland op zaterdag 29 januari 2022. Als dat doorgaat, althans dat hopen wij, dan zien wij elkaar weer in het nieuwe jaar.